ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์โรงเรียนการพิสูจน์ตัวตนด้วย Digital ID ผ่าน Application ThaID กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

Cinque Terre

คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน ThaiD คลิกอ่าน
สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaID ได้ที่
ระบบไอโอเอส (IOS) || ระบบแอนด์ดรอย (Android)

Powered by 4S1W Team