• E-Service
 • Facebook


 • ข่าวกิจกรรม
 • แบบวัดการรับรู้ EIT ของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายนอก
 • นโยบายไม่รับของขวัญ NO GIFT POLICY
 • No GIFT

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางทัศณีย์ เทพเนียม
 • แนะนำบุคลากร

 • นายเอกธร เตียวย่อง

 • นางสาวนภาพร สุวรรณวร

 • นายอภิวัฒน์ วัฒนะธารี

 • นางวราภรณ์ เวชกุลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,339
เริ่มนับ 1 สิงหาคม 2566โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โทรศัพท์: 0-7557-2034 อีเมล์: 31tungwang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]