• เพลงมาร์ชโรงเรียน

 • Social network
 • ระบบแสดงผลการเรียนออนไลน์


 • OBEC LINE
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุนธร ธรรมสิทธิ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางจินตนา หิรัณณกุล
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวดารารัตน์ พรหมทัตย์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางปรัชญาพร ตุ้ยเต็มวงศ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางแคทรียา หลักมั่น
 • แนะนำบุคลากร

 • ว่าที่ร.ต.พฤทธิพงศ์ เป็งสถาน

 • Ms.ROSELYN ASARES MEGUISO

 • นายจีรวัฒน์ สุทะ

 • นางกัญญารัตน์ ณ มาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

37,842
เริ่มนับ 1 สิงหาคม 2566โรงเรียนอนุบาลลำปางเขลางค์รัตน์อนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โทรศัพท์: 054-313546 อีเมล์: anubanlampang@ablp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]